Chernobyl: Abyss

Chernobyl: Abyss

Chernobyl: Abyss

Chernobyl: Abyss

The aftermath of a shocking explosion at the Chernobyl nuclear power station made hundreds of people sacrifice their lives to clean up the site of the catastrophe and to successfully prevent an even bigger disaster that could have turned a large part of the European continent into an uninhabitable exclusion zone. This is their story.

Chernobyl: Abyss Details

Title Chernobyl: Abyss
Air Date Apr 15, 2021
Runtime 136 Minutes
Genres Drama, History, Adventure
Cast Danila Kozlovsky (Alexey), Oksana Akinshina (Olga), Philip Avdeev (Valera), Ravshana Kurkova (Dina), Arthur Beschastny (Stysin), Nikolay Kozak (Military diver Boris), Igor Chernevich (Tropin), Anton Shvarts (Soldier), Andrey Archakov (), Samvel Tadevosian (Firefighter Tigran), Dmitry Beseda (Appeared in fragment), Pavel Davydov (Liquidator), Dmitry Matveev (Firefighter Yuri Kondratyuk), Mariya Abramova (Katia), Daniela Bogatyreva (Appeared in fragment), Alexander Alyabyev (), Nikolay Samsonov (Firefighter Kolya), Mariya Ulyanova (Kolya's wife), Anatoly Prosalov (The girl's father on the bus), Alina Milkova (Evacuation participant), Margarita Mezina (Nurse), Ekaterina Mezina (Nurse), Pavel Chernyavskiy (Evacuation participant), Nataliya Blazhievskaya (Appeared in fragment), Petr Tereschenko (Lesha), Andrey Kazakov (), Kai Aleks Getts (), Savely Albutov (), Polina Raykina (), Elvira Kekeyeva (), Yuliya Dzhulai (), Anna-Mariya Danilenko (), Anastasiya Kuimova (), Aleksandr Kudrenko (), Olga Makeeva (), Yury Oborotov (), Dmitriy Podnozov (), Vladimir Simonov (), Vladimir Svirskiy (), Anna Dubrovskaya (), Vladislav Abashin (), Yelena Voronchikhina (), Anton Filipenko (), Oleg Ryazantsev (), Alexandra Cherkasova (), Yury Mezhevich (), Gleb Puskepalis (), Anna Shatilova (), Maxim Blinov (), Ren Hanami (Additional Voices (voice)), Svetlana Kotova (resident of Pripyat), Tatiana Kargaeva (Nurse)